تخیل نمادین

جستارهایی در جامعه شناسی هنر و ادبیات

طرح حاشیه قالی

حاشیه تمام قسمت های قالی با یکدیگر هماهنگی کامل دارند این نوارها معمولا از دو و یا تعداد بیشتری

که بعضی نازک و کم عرض و بعضی عریض می باشند تشکیل می شود.ساده ترین حاشیه دارای سه نوار وسطی که معمولا پهن تر از سایر نوارهاست حاشیه ی اصلی می باشد و معمولا در داخل یکی از حواشی که تاریخ و نام بافنده و محل بافت قالی را ثبت و محل بافت قالی را ثبت می کنند هر کدام از این حاشیه ها بوسیله ی خطی مستقیم که معمولا مشکی است از دیگری جدا می شوند.معمولا فرش های متعلق به بیجار٬همدان٬کرمانشاه دارای سه تا پنج حاشیه هستند و معمولا پر از طرح و گل می   باشند 

طرح داخل حاشیه: بصورت یک سنت در هر یک از مراکز قالی بافی ایران فرق می کند هماهنگی فرش در داخل حاشیه ها و متن و رنگهای بکار رفته در انها یکی از مظاهر عمده ی زیبایی هنر قالی بافی در ایران است.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۴ خرداد۱۳۸۸ساعت 22:58  توسط فرشته دروکی  |